Z KRÓLOWĄ NAUK ZA PAN BRAT

       28 września uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny przystąpili do akcji p.n. „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”.

       W tegorocznej akcji wzięło udział 4579 szkół z 36 krajów świata.

       Najpierw były matematyczne  zabawy edukacyjne, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia, następnie przygotowywanie materiałów  w postaci losów, odznak, kart pracy, plakatów  i innych rekwizytów,  niezbędnych do dekoracji szkoły.Uwieńczeniem działań było sprawdzenie „tabliczkowej  wiedzy” podczas egzaminów ustnych bądź pisemnych.

       Do wspólnej zabawy z przyjemnością włączyli się rodzice, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy osiedla Kazimierza Wielkiego.

       Udział w akcji był świetną okazją do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.