Z ofertą dla ósmoklasistów – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

    We wtorek, 21 maja 2024 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Uczniowie z klas VIII zostali zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły, a także zasadami rekrutacji. Przedstawiciele Technikum nr 9, a także Szkoły Branżowej nr 9 omówili kierunki kształcenia i zaprezentowali materiały dydaktyczne, wykorzystywane do nauki danego zawodu. Każdy uczeń miał możliwość zapoznania się, np. z zasadami resuscytacji psa z użyciem fantoma, który wykorzystywany jest do nauki zawodu weterynarza. Uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące kierunków kształcenia, praktyk zawodowych,  charakterystyki poszczególnych zawodów, zakwaterowania w internacie, a także kół zainteresowań i wydarzeń  z życia szkoły.  Serdecznie dziękujemy za odwiedziny.