ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2021 r.

           „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

          Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw informacyjnych, dotyczących profilaktyki zachowań niepożądanych adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Umożliwiają one przeprowadzenie warsztatów tematycznych w placówkach oświatowych oraz inicjują wiele lokalnych inicjatyw związanych z profilaktyką zachowań negatywnych.

Ważnym elementem tych działań są: konkursy dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych, szkolenia dla nauczycieli, konferencje dla specjalistów zajmujących się profilaktyką, badania ankietowe wśród dzieci i młodzieży.

Organizatorem Kampanii jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Stowarzyszenie powstało pod koniec 2000 roku.

          Głównym celem tegorocznej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest troska o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w czasie pandemii SARS-CoV-2. Motywem przewodnim jest hasło: „W poszukiwaniu szczęścia”.

Do końca czerwca można wziąć udział w konkurach indywidualnych:

1. „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” – konkurs plastyczno-literacki (indywidualny); dla przedszkolaków oraz uczniów 1-8 klasy szkoły podstawowej.
2. „Rozwiąż krzyżówkę” – konkurs krzyżówkowy (indywidualny); dla uczniów 1-8 klasy szkoły podstawowej.

Więcej informacji w poniższym linku: