Zachowaj trzeźwy umysł

Program –logo-XV edycja

Czas trwania: 1 kwietnia 2015 r. – 30 listopada 2015 r.
Cel główny: dbanie o rozwój uczniów, realizując zadania profilaktyczne (promowanie życia bez nałogów)
Cele szczegółowe: uczeń wie, że zdrowy człowiek to ten, który nie używa alkoholu, nie pali papierosów, nie stosuje narkotyków, zna różne alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu
Realizatorzy: uczniowie klas I – VI, dzieci ze szkolnej świetlicy
Koordynator: wicedyrektor Ewa Sempławska