Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2023/2024 oprócz wymienionych poniżej zajęć dzieci uczestniczą w licznych zajęciach pozalekcyjnych w ramach programów edukacyjnych znajdujących się z zakładce – Programy Edukacyjne.

Szkolne Koło Sportowe zaprasza uczniów w każdy wtorek i czwartek od godz. 14.30 do 15.30 na zajęcia sportowe.

Chór– p. Anna Kuczyńska- wtorek 13.45-15.20 sala 201

Koło techniczne -p. Kazimierz Sławiński – czwartek 14.30 – 16.00 sala 202

Spotkanie z fizyką– p. Ilona Tomczak- środa 15.20-16.10- sala 103

Koło historyczne– p. Karolina Malkowska-Kiełpińska- środa 15.20-16.10- sala 207

Koło plastyczne -p. Agnieszka Traczyk- poniedziałek 13:45-14:30, sala 201

Szkolne Koło Wolontariatu– p. Kamila Szylbert, p. Aneta Lewandowska, p. Agnieszka Podkomorzy, p. Marta Nowacka- piątek

Koło szachowe- p. Mirosław Bartczak-środa -14.35-15.35- czytelnia szkolna

Zapraszamy