Zajęcia grupowe organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku organizuje zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat z rodzin z problemem przemocy domowej. Celem zajęć jest profilaktyka rodzinnego przekazywania przemocowych schematów zachowania. Zajęcia będą zogniskowane na rozpoznaniu nieadaptacyjnych schematów reagowania i zachowania oraz  uczeniu się i rozwijaniu nowych, adaptacyjnych umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Na zajęciach wzajemnie zadbamy o dobrą atmosferę i  bezpieczeństwo, m.in.:

–        nauczymy się rozumieć inne osoby,

–        będziemy rozwiązywać konflikty tak, aby nikt nie czuł się poszkodowany,

–        poznamy nowe strategie rozwiązywania problemów,

–        nauczymy się komunikować bez przemocy,

–        na zajęciach relaksacyjnych będziemy odreagowywać stres i negatywne emocje,

Udział w zajęciach wymaga zgody rodziców.

Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci/młodzieży w zajęciach prosimy o zgłoszenia telefoniczne (54/232 59 18).

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w środę w godz. 1500-1630.

Możliwe są też konsultacje dla rodziców dzieci uczestniczących w terapii, w każdą środę po zajęciach grupy w godz. 1630–1700.

Kwalifikacje osób do grup będą miały miejsce w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Wojska Polskiego 27 w dniach:  10, 17 i 23 listopada 2021r. w godz. 1500 – 1700.

Kwalifikacja i prowadzenie zajęć: Joanna Czajka i Marzena Kruk