Zajęcia profilaktyczne z funkcjonariuszami Straży Miejskiej we Włocławku

W dniach od 4 do 10 maja 2022 r. odbył się w szkole cykl spotkań profilaktycznych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej we Włocławku. Tematyka prowadzonych w klasach I zajęć profilaktycznych dotyczyła zasad zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu oraz unikania różnego rodzaju zagrożeń. Funkcjonariusze Straży Miejskiej propagowali asertywność w kontaktach z osobami, których nie znamy, a także pokazywali praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kładąc jednocześnie nacisk na zapobieganie takim zagrożeniom. Uczniowie otrzymali także instruktaż zachowania w kontaktach z czworonogami. Poznali praktyczne sposoby obrony przed agresywnym psem. Uczniowie klas IV informowani byli o zagrożeniach i odpowiedzialności prawnej płynącej ze stosowania przemocy, która narusza podstawowe prawo każdego człowieka: prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa. Tematyka zajęć w klasach VIII dotyczyła skutków używania środków odurzających. Funkcjonariusze wyjaśniali uczniom podstawowe zagadnienia prawne zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, takich jak: nieletni, czyny karalne, czyny świadczące o demoralizacji itp.