Zajęcia profilaktyczne

Uczniowie klas szóstych i piątych  w dniach 14 i 15 listopada  brali udział w zajęciach warsztatowych w ramach programu profilaktycznego pt.”Nikt nie jest samotną wyspą”, które przeprowadziła psycholog z Centrum Psychoedukacji i Terapii Psychodynamicznej „Intra”. Zajęcia uczyły rozpoznawania i wyrażania emocji oraz nawiązywania prawidłowych relacji  i poprawnego ich podtrzymywania. Uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą przyjaźni  . Tematyka spotkania wzbudziła duże zainteresowanie uczniów. Forma prowadzenia zajęć zachęcała uczestników do aktywności. Zajęcia przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze. Zajęcia koordynowała pedagog szkolny Anna Szlągiewicz

Zajęcia profilaktyczne realizowane we współpracy Straży Miejskiej:

– „ Jestem bezpieczny” dla klas 0 zostały zrealizowane 02.11.2016 roku

– „ Autochodżik „ dla klas 0 przewidziane do realizacji .

-„ Mały ratownik” dla klas 1-3 przewidziane do realizacji .

– „Ekoludek” dla klas 0-3 przewidziane do realizacji .