Zajęcia świetlicowe „BEZPIECZNA DWÓJKA”

23 maja 2019 r. w ramach projektu „BEZPIECZNA DWÓJKA”- odbyły się zajęcia świetlicowe pod hasłem „BEZPIECZNIE SIĘ BAWIMY I WSPÓŁPRACUJEMY”. Celem była poprawa bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Podczas zajęć dzieci opisywały swoje reakcje i emocje związane z sytuacjami radosnymi (zabawa) i przykrymi (dokuczanie). Uczyły się właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Wyjaśniały, czym jest cyberprzemoc. Podczas zajęć były aktywne i zaangażowane.

Zajęcia poprowadziły: p. Jolanta Magdzińska i p. Renata Kujawa

Zapraszamy na relację filmową: