Zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej

Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki. (Glenn Doman).

W dniach 17 i 22 stycznia 2024r. uczniowie klas V a, V b, V d uczestniczyli warsztatach organizowanych przez Włocławskie Centrum Ekologiczne. W czasie zajęć dzieci wzięły udział w ciekawych eksperymentach i doświadczeniach. Podczas eksperymentowania wiele radości daje proces odkrywania. Dzięki takim zajęciom uczniowie rozwijają myślenie przyczynowo – skutkowe, a także przyswajają nowe wiadomości i umiejętności – obserwacja, analiza czy wnioskowanie.