Zamieszanie w krainie bajek

21 kwietnia 2015 roku dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas pierwszych mieli okazję do obejrzenia spektaklu profilaktycznego z zakresu edukacji czytelniczej pt.,,Zamieszanie w Krainie Bajek”. Aktorzy teatru z Białegostoku propagowali potrzebę czytania książek, które są jak okna na świat.Wszyscy uczestnicy żywiołowo reagowali, aktywnie włączając się w przebieg przedstawienia.