Zapisy do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Dokumenty zgłoszenia ucznia do świetlicy należy składać do 5 września 2023 r.

Druki znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Świetlica”  lub są do odbioru 1 i 4 września w sekretariacie szkoły.

Świetlica czynna jest w godzinach 6.45 – 16.00, w której nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami klas I – III rodziców pracujących.