ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W FORMIE MIESZANEJ (HYBRYDOWEJ)