Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt

W naszej szkole przeprowadzono, z inicjatywy Małego Samorządu Uczniowskiego, zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt. Celem  akcji  była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku oraz kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt. Spotkała się ona z ogromnym odzewem. Uczniowie klas I-III naszej szkoły pokazali,  że los bezdomnych zwierząt nie jest im obcy. Akcja pomocy niechcianym zwierzętom jest jedną z najprostszych, w  jaką mogą włączyć się dzieci. Mają ogromną satysfakcję i poczucie, że coś zależy od nich, że choć chwilowa poprawa warunków życia zwierząt ma wielkie znaczenie. 

          Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za aktywny udział w tym przedsięwzięciu.

Cieszymy się, że poruszyliśmy Wasze serca. DZIĘKUJEMY!!!

Mały Samorząd Uczniowski