„ZE STRAŻAKAMI NA TY 2”

Spotkanie z grupą projektową w ramach ogólnopolskiej Olimpiady dla szkół ponadpodstawowych „Zwolnieni z Teorii”

         We wtorek, 16.04.2024 r. przedstawiciele grupy projektowe „Ze strażakami na Ty 2” przeprowadzili zajęcia w zakresie pierwszej pomocy oraz zaprezentowali, na czym polega praca strażaka, jakie są ścieżki dojścia do zawodu. Omówili także zadania zawodowe PSP, system pracy. Zaprezentowali sprzęt, którym posługują się na co dzień.
 W trakcie spotkania omówili podstawowe informacje z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.

Uczniowie zostali zapoznani z zadaniami OSP, a także aplikacją Pierwszy ratownik, która może uratować ludzkie życie.

          Ogólnopolska Olimpiada Zwolnieni z Teorii to inicjatywa, w ramach której uczniowie sami organizują projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, komunikacji i rozwiązywania problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikatypomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia. W realizacji inicjatyw uczestnikom pomaga innowacyjna platforma edukacyjna.

          Ósmoklasiści zostali także zapoznani z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Technicznych, a także zasadami rekrutacji, której dokonała p. Monika Rębiałkowska, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Wystąpienie było poparte prezentacją multimedialną, która zachęcała do podjęcia  nauki w ZST. Uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące kierunków kształcenia, praktyk zawodowych, charakterystyki poszczególnych zawodów, a także kół zainteresowań i wydarzeń z życia szkoły.