,,Życzliwy Włocławek” – oczyma dzieci ze szkolnej świetlicy

Od 11 do 15 marca 2019 r. trwała w naszej szkole Kampania ,,Życzliwy Włocławek”. Dzieci, uczęszczające do świetlicy szkolnej, wzięły w niej aktywny udział.  Prowadziliśmy rozmowy o kształtowaniu pozytywnego nastawienia do świata. Promowaliśmy empatię, życzliwość i kulturę osobistą.  W ramach kampanii wykonaliśmy gazetkę pod hasłem ,,Życzliwy Włocławek” oraz Drzewko Życzliwości.  Zapamiętajmy, że życzliwości potrzebujemy wszyscy codziennie, a nie tylko od święta.