„ Żyj aktywnie i zielono z Anwilem”

20 kwietnia 2023 roku uczniowie klas 5 a i 6 a uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej na temat: „Owady – ich znaczenie w przyrodzie. Różnorodność owadów”. W trakcie spotkania uczniowie poznali budowę i różnorodność świata owadów, strategie obronne oraz rolę, jaką odgrywają w przyrodzie i życiu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego znaczenia owadów (zapylanie roślin i walka ze szkodnikami upraw). W drugiej części zajęć uczniowie klasy 5 a malowali gipsowe odlewy owadów, a klasy 6 a stworzyli dla nich domek.